LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Ny hovudarena i år: Odda kino og kulturscener

Odda kommune ved Bygg og Eiendom har leia eit større byggjeprosjekt på Lindehuset, der taket skulle tettast, takstolar forsterkast og vindauge bytast. Intensjonen var å vere ferdig med byggearbeide i hovudsalen til oktober, slik at LIndehuset kunne vere Litteratursymposiets stovstove.

På grunn av uforutsette endringer i løpet av byggeperioden, har byggearbeidene tatt lenger tid og Bygg og Eiendom vurderer det slik at Lindehuset ikkje kan brukast til Litteratursymposiets arrangement denne hausten.

Heldigvis har vi den finaste kinoen i mils omkrets og ser fram til å teste ut kulturscene - potensialet der.

Desse arrangementa vert flytta frå Lindehuset til kinosalen:
- Litterær kraftstasjon, onsdag kl. 19.00  
- Litterær heilaften, torsdag kl. 19.00
- Hallo Odda!, laurdag kl. 20.00   
< Tilbake