LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

KOMPIS!

Tema for årets Litteratursymposium er Kompis; vennskap og uvennskap i litteraturen og samfunnsdebatten, kompaniskap og kameratskap, nepotisme og korrupsjon. Det handlar om den store gjengen og fellesskapen, men òg om kor det er blitt av alle gutta – og chicksa - om vennskap som forvitrar, og om dei som står utanfor.

Kompissymbolet er designa av Symposiets faste designar Augon Johnsen.

Som vanlig vil gamle venner av symposiet stå side om side med nye stemmer på programmet. Deltakarar og program vil bli annonsert i løpet av våren og sommaren.  Følg med på symposiets nettsider.

Litteratursymposiet i Odda 2014 blir arrangert 8.-12. oktober. Ta med deg ein kompis og kom!
< Tilbake