LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

Ingvild Ystanes konstituert som festivalleiar

Forfattaren, journalisten, Korlingen og Oddadama Marit Eikemo har i fem år vore festivalleiar for Litteratursymposiet i Odda. No blir ho redaktør i Vigmostad & Bjørke. Ingvild Ystanes, festivalkoordinator for Litteratursymposiet sidan 2011, tar over inntil vidare. 

Ingvild er frå Odda. Ho er busett i nabokommunen Ullensvang med mann og tre barn. Når ho ikkje lager symposium jobber ho på biblioteka i fjorden, i Kinsarvik og på Utne.  Ho har ein bachelor frå UiB med to mellomfag: i spansk og latinamerikastudier (med eit semester i Madrid), og Kunsthistorie. I mange år jobba ho på Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, som sommarvert, guide, arrangør og marknadsansvarleg. Sidan jobba ho i reiseliv- og stadsutviklingsprosjektet Odda i utvikling og hadde ein kort periode som informasjonsmedarbeider i Odda kommune. 

Litteratursymposiet i Odda er eit kommunalt prosjekt, og stillinga som festivalleiar var ein 5årig prosjektstilling som vart oppretta då Sparebanken Vest i 2009 gav midler til profesjonalisering av symposiet. Stillinga skal diskuterast i kommunen i haust. Inntil vidare held Ystanes tømmene på symposiehesten.

Årets program er utforma av Eikemo og Ystanes, saman med bibliotek- og konst. kultursjef i Odda, Else Marie Sandal. Ho er ansvarleg for programmet for barn og unge. Frode Grytten, Frode Molven, Augon Johnsen og Nina Kongtorp utgjer ei programgruppe som bidreg med idear og innspel.
< Tilbake