LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

HJELP!

Tema for Litteratursymposiet i Odda 2016 er HJELP!

Vi skal utforska godheitstyranniet og utfordra den norske sjølvgodheita. Kva er det som motiverer menneske til å hjelpe kvarandre? Hjelper vi fordi vi bryr oss om korleis andre har det, eller forbi vi vil skaffa oss godt samvit? Å hjelpe er ikkje alltid frivillig, det er og ei plikt og eit ansvar som menneske. Og hjelp kan anta kjipe former: tenk deg ein real drittpakke – som hjelper nokon, men øydeleggjer for andre. Vi skal innom hjelpelause menn og kvinner som treng hjelp, bistand og hjelpeapparatet, terapirom og varme hender. Og ikkje minst skal vi kikke litt ekstra på sjølvhjelpslitteraturen.
< Tilbake