LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

HJELP!

Tema for Litteratursymposiet i Odda 2016 er HJELP!

Vi skal utforska godheitstyranniet og utfordra den norske sjølvgodheita. Kva er det som motiverer menneske til å hjelpe kvarandre? Hjelper vi fordi vi bryr oss om korleis andre har det, eller forbi vi vil skaffa oss godt samvit? Å hjelpe er ikkje alltid frivillig, det er og ei plikt og eit ansvar som menneske. Og hjelp kan anta kjipe former: tenk deg ein real drittpakke – som hjelper nokon, men øydeleggjer for andre. Vi skal innom hjelpelause menn og kvinner som treng hjelp, bistand og hjelpeapparatet, terapirom og varme hender. Og ikkje minst skal vi kikke litt ekstra på sjølvhjelpslitteraturen.
< Tilbake