LITTERATUR SYMPOSIET I ODDA 2021

6. - 10. oktober

Katalog 2020

forside%20katalog2020

Gjennom 10 år har vi sett at Litteratursymposiet er til hjelp for Oddingar

Det styrkar identiteten, skapar forventningar, innfrir dei, og er blitt ein sentral møteplass for samfunnet vårt

Litteratursymposiet kunne aldri blitt det det er i dag utan gode hjelparar. Lokale samarbeidspartnarar og sponsorar er avgjørande for eit så stort arrangement.
  
I år har vi involvert nokre våre partnere på innhaldssida.
Vi stilte dei to spørsmål:
 
1: Korleis kan samfunnet hjelpe dykk?
 
2: Korleis kan de hjelpe samfunnet?
 
 
Her kan de sjå svara vi fekk:
 
Odda Energi ved Per Bjarne Mosdal

Hardanger Folkeblad ved Trygve Syse 
 
Odda kommune ved Roald Aga Haug 
 
Sparebank Vest ved Øyvind Stueland   
< Tilbake