LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

Fengsla

I år er det 10 år sidan starten på Litteratursymposiet. I jubileumsåret har vi vald eit aktuelt og ope tema for festivalen.

Årets tema for Litteratursymposiet i Odda er fengsla, som i juss, forbrytelse og straff - og krimlitteratur. Samtidig rommar det tema som kjærleik og begjær, einsemd, alderdom, demens og død. Litteratursymposiet har med fengsla velt eit aktuelt tema, delvis motivert av den pågåande terrorettssaka, samtidig som det er eit ope tema som gir fleire relevante inngangar til samtidslitteraturen.

Litteratursymposiet i Odda blir arrangert 10. -14. oktober 2012

Mange deltakarar på årets symposium er alt på plass. Blant dei som deltar for første gong nemner vi Linn Ullmann, Niels Fredrik Dahl, Tom Egeland, Cathrine Grøndahl, Ketil Bjørnstad, Johan Jönson og Maja Ratkje.

Kjente og kjære symposievener som Kjartan Fløgstad, Dag Solstad og Vigdis Hjorth, Pedro Carmona-Alvarez, Trond Espen Seim og Linda Eide kjem tilbake til årets symposium, i tillegg til oddaforfattarar som Frode Grytten og Lars Ove Seljestad.

Litteratursymposiet feirar i år sitt første store jubileum. Gjennom debattar, opplesingar, seminar, samtalar, byvandringar og konsertar vil symposiet fengsle publikum i 2012, som vi har gjort sidan byrjinga for 10 år sidan.

Litteratursymposiets eigen designar Augon Johnsen har tatt utgangspunkt i den doble tydinga av fengsla i utforminga av årets symbol. Variasjonar av dame og mann-symbola frå dei tidlause toalettskilta har vore uløyselig knytt til symposiets profil sidan starten.

Litteratursymposiet er ein svært populær litteraturfestival som veks for kvart år. Det som begynte som eit lokalt arrangement med lokale forfattarar, er no blitt ein av Noregs mest særprega litteraturfestivalar. Med fjorårets publikumsrekord på 8047 hadde vi for andre gong fleire besøkande enn det er innbyggjarar i heile Odda kommune. 


Følg med på våre nettsider og symposiegruppa på Facebook for meir informasjon og programslepp i løpet av sommaren.

< Tilbake