LITTERATUR SYMPOSIET I ODDA 2022

5. - 9. oktober

H. L. PHOENIX
H. L. PHOENIX
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANNLAUG BØRSHEIM
ANNLAUG BØRSHEIM
BENDIK BAKSAAS
BENDIK BAKSAAS
BJØRN HATTERUD
BJØRN HATTERUD
BRYNJULF JUNG TJØNN
BRYNJULF JUNG TJØNN
CECILIE LØVEID
CECILIE LØVEID
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FIN SERCK-HANSEN
FIN SERCK-HANSEN
FLU HARTBERG
FLU HARTBERG
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
HÅKON OPDAL
HÅKON OPDAL
JOHN ERIK RILEY
JOHN ERIK RILEY
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI MJØR
KJERSTI MJØR
KNUT NÆRUM
KNUT NÆRUM
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MAREN SKOLEM
MAREN SKOLEM
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MOLLY ØXNEVAD
MOLLY ØXNEVAD
ODIN STAVELAND
ODIN STAVELAND
OLAUG NILSSEN
OLAUG NILSSEN
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PRIYA BAINS
PRIYA BAINS
RANDI FUGLEHAUG
RANDI FUGLEHAUG
SIVERT NESBØ
SIVERT NESBØ
SVEN BISGAARD SUNDET
SVEN BISGAARD SUNDET
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
TORMOD HAUGLAND
TORMOD HAUGLAND
TOVE NILSEN
TOVE NILSEN
VILDE TUV
VILDE TUV

Katalog 2021

Program2021

Fengsla

I år er det 10 år sidan starten på Litteratursymposiet. I jubileumsåret har vi vald eit aktuelt og ope tema for festivalen.

Årets tema for Litteratursymposiet i Odda er fengsla, som i juss, forbrytelse og straff - og krimlitteratur. Samtidig rommar det tema som kjærleik og begjær, einsemd, alderdom, demens og død. Litteratursymposiet har med fengsla velt eit aktuelt tema, delvis motivert av den pågåande terrorettssaka, samtidig som det er eit ope tema som gir fleire relevante inngangar til samtidslitteraturen.

Litteratursymposiet i Odda blir arrangert 10. -14. oktober 2012

Mange deltakarar på årets symposium er alt på plass. Blant dei som deltar for første gong nemner vi Linn Ullmann, Niels Fredrik Dahl, Tom Egeland, Cathrine Grøndahl, Ketil Bjørnstad, Johan Jönson og Maja Ratkje.

Kjente og kjære symposievener som Kjartan Fløgstad, Dag Solstad og Vigdis Hjorth, Pedro Carmona-Alvarez, Trond Espen Seim og Linda Eide kjem tilbake til årets symposium, i tillegg til oddaforfattarar som Frode Grytten og Lars Ove Seljestad.

Litteratursymposiet feirar i år sitt første store jubileum. Gjennom debattar, opplesingar, seminar, samtalar, byvandringar og konsertar vil symposiet fengsle publikum i 2012, som vi har gjort sidan byrjinga for 10 år sidan.

Litteratursymposiets eigen designar Augon Johnsen har tatt utgangspunkt i den doble tydinga av fengsla i utforminga av årets symbol. Variasjonar av dame og mann-symbola frå dei tidlause toalettskilta har vore uløyselig knytt til symposiets profil sidan starten.

Litteratursymposiet er ein svært populær litteraturfestival som veks for kvart år. Det som begynte som eit lokalt arrangement med lokale forfattarar, er no blitt ein av Noregs mest særprega litteraturfestivalar. Med fjorårets publikumsrekord på 8047 hadde vi for andre gong fleire besøkande enn det er innbyggjarar i heile Odda kommune. 


Følg med på våre nettsider og symposiegruppa på Facebook for meir informasjon og programslepp i løpet av sommaren.

< Tilbake