LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Erik Fosnes Hansen avlyser

Erik Fosnes Hansen har avlyst pga sjukdom. Vi beklager dette, men tilbyr likevel eit program under same vignetten til same tid: Kulinariske Odda,  torsdag kl 21.30 på Hardanger Hotel. Her vil Frode Grytten lese novella Nekrolog over ein matskribent, samt snakke om sitt forhold til det kulinariske Odda. I tillegg vil Rune Belsvik lese nokre av sine mat-relevante forteljingar.

Om nokon ønsker å få billetten sin refundert, ta kontakt med festivalkontoret.
< Tilbake