LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Deltakarar 2013

Blant dei som deltar for første gong nemner vi Rønnaug Kleiva, Helene Uri, Lars Mytting, Cecilie Løveid, Steinar Opstad, Marie Lundquist, Rune Belsvik, Mari Kvien Brunvoll, Bekim Sejranovic, Erik Fosnes Hansen, Nikolai Frobenius,  Åshild og Mari Kanstad Johnsen og mange fleire.  

Kjente og kjære symposievener som Dag Solstad, Tomas Espedal, Pedro Carmona-Alvarez, Erlend Loe, Agnes Ravatn, Erlend O. Nødtvedt, Henning H. Bergsvåg, Sylfest Lomheim, Olaug Nilssen og Lars Amund Vaage kjem tilbake til årets symposium. I tillegg til bokaktuelle oddaforfattarar som Frode Grytten og Lars Ove Seljestad, blir det også eit møte med dei rykande ferske oddastemmene Paal Elstad og Fredrik Stenhjem Hagen.
< Tilbake