LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Bikubegang

Bikubegang har i alle år vore vore både eit flaggskip og eit lågterskeltilbod på symposiet. Då vi la ut billettane til årets symposium var det framleis strenge restriksjonar i samfunnet og avgrensa kor mange som kunne vere med på dei ulike arrangementa. Vi la ut Bikubegang med billett for å ha kontroll på folkemengden. (Dei som har vore på symposiet tidlegare veit at Bikubegang tidvis ser ut som eit folketog). Slik er det heldigvis ikkje lenger!

Vi gjer difor Bikubegang om til eit gratisarrangement igjen: Vårt eige, fine lågterskeltilbod!

Om nokon har kjøpt billett og ikkje fått e-post: ta kontakt. 

 
 
< Tilbake