LITTERATUR SYMPOSIET I ODDA 2021

6. - 10. oktober

H. L. PHOENIX
ANDERZ EIDE
ANNE OTERHOLM
ARNFINN KOLERUD
BASTARD SONS OF ODDA
CHRIS TVEDT
DAVY WATHNE
DJ SIGAZ
DJ STERK
EINAR GELIUS
EIVIND RIISE HAUGE
ELISE WINTERTHUN
FANNY DUCKERT
FINN TOKVAM
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNAR STAALESEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GURO KVALNES
HENNING H. BERGSVÅG
HERDIS MOLDØEN
HÅKON OPDAL
JENS KIHL
KIM CHRISTER HYLLAND
KJERSTI MJØR
KRISTIN FRIDTUN
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS VIK
LENA LINDGREN
MAGNHILD BRUHEIM
MARIA KJOS FONN
MARIT EIKEMO
MORTEN LANGELAND
NILS-ØIVIND HAAGENSEN
ODDA UNGDOMSSKULE
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PER BUVIK
PER KNUTSEN
RUNE CHRISTIANSEN
RUTH LILLEGRAVEN
SISSEL GRAN
SKRIVEKUNSTAKADEMIET
STIAN CARSTENSEN
TEKSTALLIANSE
THEA SELLIAAS THORSEN
TOR ARVE RØSSLAND
TORGRIM EGGEN
TRUDE MARSTEIN
TUVA ØRBECK SØRHEIM
ZEBRA DUO
ØYVIND KVALNES

Katalog 2021

Program2021

Katalog 2021

Program2021

Årets tema er HEIM.

HEIM TIL ODDA

Mitt heim er mitt slott, men kva skjer eigentleg innafor heimens veggar? Kva skjer med barn når heime ikkje lenger er ein trygg stad? Korleis skrive om det private utan å bli for intim? Og kva med dei som ikkje har ein heim? Har vi plass til fleire?  Innan det skjønnlitterære feltet opnar tematikken for litterære samtaler knytt til å skrive om heimesfæren, om sex og samliv, livet med og utan barn, om fiktive heimar og om dei heime.
 
Ein mørk tysdag hausten 2014 vakna Oddingane opp til eit mareritt: elva Opo hadde gått langt over sine breidder og rive med seg fem hus på sin veg mot fjorden. Familiar mista sine heimar og eigedelane deira vart plukka opp i fjorden mange mil utover. Klimaendringar og ekstremvær vil vera naturlege tema å ta opp i sakprosa-programmet, saman med tema som historiske bygg og arkitektur, hotell og samliv, heimfall og nasjonalisme. 
 
Frode Gryttens bikube Murboligen er heilt sentral i litteratursatsinga i Odda. I år er det 100 år sidan Murboligen sto ferdig, og fabrikkarbeidarar med familie fekk seg ein moderne bustad. Vi skal sjølvsagt gjere stas på Bikuben i jubileumsåret.

Symbola for Litteratursymposiet i Odda 2015 er som alltid designa av Symposiets faste designar Augon Johnsen. Variasjonar av dame og mann-symbola frå dei tidlause toalettskilta har vore uløyselig knytt til symposiets profil sidan starten.   

Sidan den spede starten i 2005 har festivalen utvikla seg til å bli ein av landets mest særeigne litteraturfestivalar: eit 5-dagars gilde med litterære samtalar, debatter, opplesingar, konsertar, vandringar og overraskingar. Som vanlig vil gamle venner av symposiet stå side om side med nye stemmer på programmet.


 
< Tilbake