LITTERATUR SYMPOSIET I ODDA 2022

5. - 9. oktober

H. L. PHOENIX
H. L. PHOENIX
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANNLAUG BØRSHEIM
ANNLAUG BØRSHEIM
BENDIK BAKSAAS
BENDIK BAKSAAS
BJØRN HATTERUD
BJØRN HATTERUD
BRYNJULF JUNG TJØNN
BRYNJULF JUNG TJØNN
CECILIE LØVEID
CECILIE LØVEID
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FIN SERCK-HANSEN
FIN SERCK-HANSEN
FLU HARTBERG
FLU HARTBERG
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
HÅKON OPDAL
HÅKON OPDAL
JOHN ERIK RILEY
JOHN ERIK RILEY
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI MJØR
KJERSTI MJØR
KNUT NÆRUM
KNUT NÆRUM
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MAREN SKOLEM
MAREN SKOLEM
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MOLLY ØXNEVAD
MOLLY ØXNEVAD
ODIN STAVELAND
ODIN STAVELAND
OLAUG NILSSEN
OLAUG NILSSEN
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PRIYA BAINS
PRIYA BAINS
RANDI FUGLEHAUG
RANDI FUGLEHAUG
SIVERT NESBØ
SIVERT NESBØ
SVEN BISGAARD SUNDET
SVEN BISGAARD SUNDET
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
TORMOD HAUGLAND
TORMOD HAUGLAND
TOVE NILSEN
TOVE NILSEN
VILDE TUV
VILDE TUV

Katalog 2021

Program2021

Årets tema er HEIM.

HEIM TIL ODDA

Mitt heim er mitt slott, men kva skjer eigentleg innafor heimens veggar? Kva skjer med barn når heime ikkje lenger er ein trygg stad? Korleis skrive om det private utan å bli for intim? Og kva med dei som ikkje har ein heim? Har vi plass til fleire?  Innan det skjønnlitterære feltet opnar tematikken for litterære samtaler knytt til å skrive om heimesfæren, om sex og samliv, livet med og utan barn, om fiktive heimar og om dei heime.
 
Ein mørk tysdag hausten 2014 vakna Oddingane opp til eit mareritt: elva Opo hadde gått langt over sine breidder og rive med seg fem hus på sin veg mot fjorden. Familiar mista sine heimar og eigedelane deira vart plukka opp i fjorden mange mil utover. Klimaendringar og ekstremvær vil vera naturlege tema å ta opp i sakprosa-programmet, saman med tema som historiske bygg og arkitektur, hotell og samliv, heimfall og nasjonalisme. 
 
Frode Gryttens bikube Murboligen er heilt sentral i litteratursatsinga i Odda. I år er det 100 år sidan Murboligen sto ferdig, og fabrikkarbeidarar med familie fekk seg ein moderne bustad. Vi skal sjølvsagt gjere stas på Bikuben i jubileumsåret.

Symbola for Litteratursymposiet i Odda 2015 er som alltid designa av Symposiets faste designar Augon Johnsen. Variasjonar av dame og mann-symbola frå dei tidlause toalettskilta har vore uløyselig knytt til symposiets profil sidan starten.   

Sidan den spede starten i 2005 har festivalen utvikla seg til å bli ein av landets mest særeigne litteraturfestivalar: eit 5-dagars gilde med litterære samtalar, debatter, opplesingar, konsertar, vandringar og overraskingar. Som vanlig vil gamle venner av symposiet stå side om side med nye stemmer på programmet.


 
< Tilbake