LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ADELE LÆRUM DUUS
ADELE LÆRUM DUUS
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANDERZ EIDE
ANDERZ EIDE
ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
ASTA OLIVIA NORDENHOF
ASTA OLIVIA NORDENHOF
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
ODD NORDSTOGA
ODD NORDSTOGA
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

RUTH LILLEGRAVEN, EIGENTLEG

Forfattarsamtale.

Tilbake til det eigentlege livet, seier skrivaren ein stad midt i Urd, samlinga Ruth Lillegraven fekk Bragepris for i 2013. Ho har nett sett seg i bilen og køyrer mot aust etter sommarveker med vøling av hus på familiegarden, sløying av fisk i regn og samtalar med dei gamle i slekta. Kunsten hermar livet. I dag bur Lillegraven i heimbygda Granvin, og rekkehuset i Bærum er seld.

Dette er andre dagar kom i 2020. Dette er dikt skrivne midt i tjukkaste koronatida, om innskrenkingar og fridom i ei tid då naturen har forbigåande betre dagar. Igjen melder spørsmålet seg: Kva er det eigentlege livet?

 

Ruth Lillegraven har skrive barnebøker, dikt, krim og teaterstykke. Denne dagen skal det handla om diktsamlingane hennar, om Olav H. Hauge og andre inspirasjonskjelder, om tilhøvet mellom musikk og lyrikk, og om å freista å kle det eigentlege i ord.

Samtaleleiar Arne Olav Hageberg er redaktør i tidsskriftet Bok & bibliotek.

Foto: Agnete Brun

Ruth%20Lillegraven%20Foto%20Agnete%20Brun

Pris

Dato og tid

05.10 kl. 16.00

Sted

NORLI

Medverkande

RUTH LILLEGRAVEN
RUTH LILLEGRAVEN