LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

2. - 6. oktober

FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO

Katalog 2023

Katalog for program 2022

RUTH LILLEGRAVEN, EIGENTLEG

Forfattarsamtale.

Tilbake til det eigentlege livet, seier skrivaren ein stad midt i Urd, samlinga Ruth Lillegraven fekk Bragepris for i 2013. Ho har nett sett seg i bilen og køyrer mot aust etter sommarveker med vøling av hus på familiegarden, sløying av fisk i regn og samtalar med dei gamle i slekta. Kunsten hermar livet. I dag bur Lillegraven i heimbygda Granvin, og rekkehuset i Bærum er seld.

Dette er andre dagar kom i 2020. Dette er dikt skrivne midt i tjukkaste koronatida, om innskrenkingar og fridom i ei tid då naturen har forbigåande betre dagar. Igjen melder spørsmålet seg: Kva er det eigentlege livet?

 

Ruth Lillegraven har skrive barnebøker, dikt, krim og teaterstykke. Denne dagen skal det handla om diktsamlingane hennar, om Olav H. Hauge og andre inspirasjonskjelder, om tilhøvet mellom musikk og lyrikk, og om å freista å kle det eigentlege i ord.

Samtaleleiar Arne Olav Hageberg er redaktør i tidsskriftet Bok & bibliotek.

Foto: Agnete Brun

Ruth%20Lillegraven%20Foto%20Agnete%20Brun

Pris

Dato og tid

05.10 kl. 16.00

Sted

NORLI

Medverkande

RUTH LILLEGRAVEN
RUTH LILLEGRAVEN