LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

SENTRALBAR

Heilhusfest.

Pris

Gratis

Dato og tid

06.10 kl. 20.00

Sted

SENTRALBADET LITTERATURHUS

Medverkande