LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

ALEXANDER LØKEN
ALEXANDER LØKEN
ANDRINE HEGERBERG
ANDRINE HEGERBERG
ANNE HYTTA
ANNE HYTTA
ANNLAUG BØRSHEIM
ANNLAUG BØRSHEIM
BERIT OPHEIM
BERIT OPHEIM
BJØRN VÅDE
BJØRN VÅDE
CHARLOTTE WEITZE
CHARLOTTE WEITZE
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
ERLEND O. NØDTVEDT
ERLEND O. NØDTVEDT
ETTERTID
ETTERTID
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
GRO DAHLE
GRO DAHLE
GUNNAR WÆRNESS
GUNNAR WÆRNESS
HELEN KALDHEIM
HELEN KALDHEIM
HELGE THORBJØRNSEN
HELGE THORBJØRNSEN
INGER BRÅTVEIT
INGER BRÅTVEIT
JON ØYSTEIN FLINK
JON ØYSTEIN FLINK
JULIA WIEDLOCHA
JULIA WIEDLOCHA
KARL YSTANES
KARL YSTANES
KASPAR COLLING NIELSEN
KASPAR COLLING NIELSEN
KJERSTI MJØR
KJERSTI MJØR
KRISTIN FRIDTUN
KRISTIN FRIDTUN
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MARI MOEN HOLSVE
MARI MOEN HOLSVE
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
RAGNHILD MALFANG
RAGNHILD MALFANG
RUTH LILLEGRAVEN
RUTH LILLEGRAVEN
SIGRI SANDBERG
SIGRI SANDBERG
SIMON STRANGER
SIMON STRANGER
SJUR HJELTNES
SJUR HJELTNES
SVEIN TINDBERG
SVEIN TINDBERG
TERJE KOLLBOTN
TERJE KOLLBOTN
THURE ERIK LUND
THURE ERIK LUND
TORMOD HAUGLAND
TORMOD HAUGLAND
VIBEKE FLESLAND HAVRE
VIBEKE FLESLAND HAVRE
VRÅLIRUNA TRAVELLERS
VRÅLIRUNA TRAVELLERS

Katalog 2023

Katalog for program 2022

KNUD KNUDSEN

Film, foredrag og refleksjonar om fotograf Knud Knudsen. Filmpremiere "Album". Lisbeth Dreyer og Skule Eriksen.
I 2015 er det 100 år sidan fotografen Knud Knudsen frå Tokheim i Odda døydde. Knudsen reiste land og strand rundt i perioden 1868 - 1900 og dokumenterte landet med sine kamera.

Lisbeth Dreyer og Skule Eriksen har arbeidd med å løfte Knud Knudsen fram frå fotohistoria. I jubileumsåret tek dei Knud Knudsen heim til Odda.

FILMPREMIERE: ALBUM - Å gjere fortida levande

Skule Eriksen har laga filmen Album om fotografia til Knud Knudsen. Filmen er forankra i fotografia frå heimegarden til Knud Knudsen i Odda.

Når ein opnar eit album ser ein eit utval bilete som nokon har plassert der med ei hensikt. Ofte har dei skrive ein liten tekst til bileta. Dette har vore inspirasjonen til filmen. Men film har fleire fortellarelement enn bilete og tekst. Den har òg musikk, lyd, utsnitt og kamerarørsle. Det er samansettinga av alle desse elementa som skapar filmforteljinga.

Skule Eriksen viser filmen Album og fortel om utfordringar og val i arbeidet med å skape ein levande filmfortelling av dei gamle fotografia til Knud Knudsen.

DEN USYNLIG FOTOGRAFEN

Det er bevart om lag 10.000 glasnegativ etter Knud Knudsen, men det finst berre ei handfull bilete av han sjølv. Er det likevel mogleg å danna seg eit inntrykk av kven han var, ved å gjere eit utval blant dei mange tusen fotografia?

Då Lisbeth Dreyer og Skule Eriksen tok til på arbeidet med Knud Knudsen-samlinga, fekk dei vite at det ikkje finst skriftlege kjelder etter fotografen. Men på eit uthusloft på Tokheim fann dei ein bunke brev som ingen visste om. Dei fleste breva er frå Knud Knudsen til søstera Martha på Tokheim, og er skrivne på 1850-tallet. Breva gjorde at forfattarane byrja sjå på fotografia på ein annan måte. Kunne personane og plassane han omtala i breva finnast på bileta? Og på kva måte sto dei i samanheng med hans liv og virke?

Lisbeth Dreyer fortel om arbeidet med å synliggjere kven Knud Knudsen var gjennom fotografia han tok.

Pris

150,-

Dato og tid

10.10 kl. 18:00

Sted

Odda Kino

Medverkande

LISBETH DREYER
LISBETH DREYER
SKULE ERIKSEN
SKULE ERIKSEN