LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ADELE LÆRUM DUUS
ADELE LÆRUM DUUS
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANDERZ EIDE
ANDERZ EIDE
ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
ASTA OLIVIA NORDENHOF
ASTA OLIVIA NORDENHOF
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
ODD NORDSTOGA
ODD NORDSTOGA
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

ETTERTID

Poesikonsert Fredrik Hagen med vener.

Ettertid er eit likestilt samarbeid mellom musikk og litteratur.  

Om avstand er eit musikkstykke skrive av Tor Anders Eri, basert på forfatterskapen til Fredrik Hagen, og handlar om nettopp avstand; Om det som forsvinn og det som står igjen. Om avstand tek utgangspunkt i det grunnleggande problem med alle våre relasjonar: At vi aldri eigentleg kjem heilt nær kvarandre, men at det alltid vil vere noko avstand mellom menneske. I stykket utforskar dei dette og løftar fram ei rekkje ulike relasjoner: Til kjærestar og tidlegare kjærestar, til foreldre og besteforeldre, og ikkje minst - koplinga mellom den vi ynskjer å vera og den vi klarar å vera. Alle disse relasjonane er tidvis prega av avstand, men sjølv om dei ikkje er perfekte, er dei likevel heilt essensielle. Stykket utforskar óg korleis mein er aller nærast når ein deler estetiske opplevingar: Når to stemmer kjem saman, når pust og musikk vert blanda.

Pris

200,-

Dato og tid

06.10 kl. 19.00

Sted

SENTRALBADET LITTERATURHUS
DEN RAUDE SAL

Medverkande

ETTERTID
ETTERTID
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN