LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

ALEXANDER LØKEN
ALEXANDER LØKEN
ANDRINE HEGERBERG
ANDRINE HEGERBERG
ANNE HYTTA
ANNE HYTTA
ANNLAUG BØRSHEIM
ANNLAUG BØRSHEIM
BERIT OPHEIM
BERIT OPHEIM
BJØRN VÅDE
BJØRN VÅDE
CHARLOTTE WEITZE
CHARLOTTE WEITZE
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
ERLEND O. NØDTVEDT
ERLEND O. NØDTVEDT
ETTERTID
ETTERTID
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
GRO DAHLE
GRO DAHLE
GUNNAR WÆRNESS
GUNNAR WÆRNESS
HELEN KALDHEIM
HELEN KALDHEIM
HELGE THORBJØRNSEN
HELGE THORBJØRNSEN
INGER BRÅTVEIT
INGER BRÅTVEIT
JON ØYSTEIN FLINK
JON ØYSTEIN FLINK
JULIA WIEDLOCHA
JULIA WIEDLOCHA
KARL YSTANES
KARL YSTANES
KASPAR COLLING NIELSEN
KASPAR COLLING NIELSEN
KJERSTI MJØR
KJERSTI MJØR
KRISTIN FRIDTUN
KRISTIN FRIDTUN
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MARI MOEN HOLSVE
MARI MOEN HOLSVE
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
RAGNHILD MALFANG
RAGNHILD MALFANG
RUTH LILLEGRAVEN
RUTH LILLEGRAVEN
SIGRI SANDBERG
SIGRI SANDBERG
SIMON STRANGER
SIMON STRANGER
SJUR HJELTNES
SJUR HJELTNES
SVEIN TINDBERG
SVEIN TINDBERG
TERJE KOLLBOTN
TERJE KOLLBOTN
THURE ERIK LUND
THURE ERIK LUND
TORMOD HAUGLAND
TORMOD HAUGLAND
VIBEKE FLESLAND HAVRE
VIBEKE FLESLAND HAVRE
VRÅLIRUNA TRAVELLERS
VRÅLIRUNA TRAVELLERS

Katalog 2023

Katalog for program 2022

EIT ATTRÅVERDIG FORFATTARSKAP

I samarbeid med Tekstallianse.

Då Henning Bergsvåg gav ut diktsamlinga Dette er ikke et stille sted i mars 2020 leste ikkje mindre enn 61 forfattarar heile boka frå heimekarantene. Ho blei trykt i heile tre opplag og fekk omtalar, intervju og førehandsomtale i fleire aviser. Forfattaren publiserte óg eit intervju med seg sjølv i anledning utgjevinga på si eiga heimeside.  
 
I tillegg til å vere ein forfattar som utleverer seg sjølv og er aktiv i sosiale medium, har Bergsvåg i fleire tiår bidrege til utviklinga av feltet, med litterær aktivisme som mellom anna har ført til programserien Poesidigg, som det siste året har vist evne til å tilpassa seg utviklinga og dei naudsynte endringane som pandemien førte med seg.  
 
Har Henning sin aktive, synlege og tilgjengelege person bidrege til å gjere forfattarskapen hans meir attråverdig? Har eigeprofileringa og det konstante arbeidet med å løfta andre forfattarar hatt ein kostnad, og er det verdt det? Kva rolle speler forlaget? Kan det óg ha motsatt effekt, at støyen overdøver sjølve verket? 
 
På årets Litteratursymposiet i Odda med tema ATTRÅ inviterer Tekstallianse til ein samtale kor Henning deler og reflekterer rundt nokre av sine erfaringar ved profilbygging knytt til eige forfattarskap, og gjev tips til ulike strategiar knytte til eigepromotering. Først og fremst ynskjer vi forfattarar og andre aktørar i litteraturfeltet velkomne med ynskje om at dette kan bli eit forum for å snakke saman om eige promoteringsarbeid. 
 

Pris

Gratis

Dato og tid

08.10 kl. 12.00

Sted

SENTRALBADET LITTERATURHUS

Medverkande

HENNING H. BERGSVÅG
HENNING H. BERGSVÅG
TEKSTALLIANSE
TEKSTALLIANSE