Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

KULTURMINNE I ULLENSVANG

Fagseminar, inkl. lunsj.
Kva er dei sentrale kulturminna i Ullensvang? Kva møter eigarane av eit kulturminne? Korleis skal Odda Smelteverk sikrast og bevarast? Fagseminar i samarbeid med Hardanger og Voss museum, Kraftmuseet, Riksantikvaren og  Kulturminnefondet. Private eigarar kan avtale møte med Kulturminnefondet.

Venue

Påmelding.

Dato og tid

onsdag 09. oktober kl. 11:00 - 14:00
KULTURMINNE I ULLENSVANG