SENTRALBADET LITTERATURHUS

sentralbadet til julFoto: Marina Sorohan

I det gamle garderobeanlegget til smelteverket finn du Oddas eige litteraturhus. Det ligg sentralt plassert i porten på smelteverkstomta, mellom Lindehuset og Smelt cafe. Her er det daglege opplesingar, bokpratar og samtalar kvar dag under symposiet, og av og til ellers. Bokhandel, kafé og bar under symposiet.
Program
SYMPOSIESEMINAR- LESARSØRVIS
LYTTELUNSJ – DRAMATIKERHJØRNET
KAPITAL – SLIK MARX OG ENGELS SER DET
COLD CASE
LYTTELUNSJ
EGENKAPITAL: Fløgstad
SYMPOSIESEMINAR - LESARSØRVIS
SENTRALBAR
POESIDIGG
KRITISK KAPITAL
HUMANKAPITAL
VESTLANDET I MEG
GRUNNEIGAR
MODERNISME OG REALISME
EGENKAPITAL: Solstad
KAPITAL – SLIK BOURDIEU SER DET
LYTTELUNSJ
DET PERSONLEGE
IDENTITET
EGENKAPITAL: KNUDSEN
F-ORDET
LYTTELUNSJ
Litteratur og kapital
KJØNN, KLASSE, KAPITAL
FORLAGAS MEIRVERDI


Katalog 2017

 

Katalog 2017