Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

EGENKAPITAL: Solstad

Eit knippe forfattarar om livshistorie, verdiar og sine humane kapital.
Kva verdiar har dei hatt med seg frå barndom og oppvekst og korleis har bakgrunn og ståstad prega verdsbiletet deira? Kva er deira sosiale kapital? Korleis har forfattarskapen og verdisynet utvikla seg over tid, i tråd med alder, modning og utvikling? Møt Dag Solstad.

Venue

100

Dato og tid

fredag 13. oktober kl. 12:00

Medverkande

EGENKAPITAL: Solstad