sentralbadet til jul
  Gjennom 10 år har vi sett at Litteratursymposiet er til hjelp for Oddingar  Det styrkar identiteten, skapar forventningar, innfrir dei, og er blitt ein sentral møteplass for samfunnet vårt

  Litteratursymposiet kunne aldri blitt det det er i dag utan gode hjelparar. Lokale samarbeidspartnarar og sponsorar er avgjørande for eit så stort arrangement.
    
  I år har vi involvert nokre våre partnere på innhaldssida.
  Vi stilte dei to spørsmål:
   
  1: Korleis kan samfunnet hjelpe dykk?
   
  2: Korleis kan de hjelpe samfunnet?
   
   
  Her kan de sjå svara vi fekk:
   
  Odda Energi ved Per Bjarne Mosdal

  Hardanger Folkeblad ved Trygve Syse 
   
  Odda kommune ved Roald Aga Haug 
   
  Sparebank Vest ved Øyvind Stueland   

  < Tilbake

  Katalog 2018

   

  Katalog 2018