IDRETT ER IKKJE EIN LEIK

Andreas Selliaas om internasjonal idrett og spel og maktkmp i kullissene.
Stadig vekk vert korrupte idrettsleiarar og tvilsame koplingar mellom idrett og politikk avslørt. Andreas Selliaas tek tilhøyrarane med bak sigarspallen og gjev eit innblikk i maktspelet og intrigane i internasjonal idrett. Du vil ikkje tru det du høyrer.

Dato og tid

laurdag 14. oktober kl. 17:00

Medverkande

IDRETT ER IKKJE EIN LEIK

Katalog 2018

 

Katalog 2018