Bedriftsbesøk. Erlend O. Nødtvedt

Forfattarbesøk og opplesingar på arbeidsplassar i Odda. Besøka er opne.

Dato og tid

fredag 10. oktober kl. 11:00

Medverkande

Bedriftsbesøk. Erlend O. Nødtvedt

Katalog 2018

 

Katalog 2018