Bedriftsbesøk Brit Bildøen

Forfattarbesøk og opplesingar på arbeidsplassar i Odda. Besøka er opne.

Dato og tid

fredag 10. oktober kl. 11:00

Sted

ESPELAND DAME

Medverkande

Bedriftsbesøk Brit Bildøen

Katalog 2018

 

Katalog 2018