SVEIN IVAR ANGELL

Svein Ivar Angell (fødd 1967, frå Odda) er historikar, dr. art. og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen/forskar ved Uni Research Rokkansenteret.

Angell har arbeidd med ei rad historiske emne og gjeve ut ei rekkje artiklar og bøker. Desse omfattar mellom anna arbeid om nasjonalisme og nasjonal identitet, ressursforvaltning, lokal- og regionshistorie og bruk av historie.  Han var mellom anna medforfattar på verket "Hardanger - ei regionshistorie".

Dei siste arbeida hans handlar om korleis Noreg har vorte promotert overfor omverda i etterkrigstida.
 
SVEIN IVAR ANGELL
Foto: Leif Skaar