STEINAR OPSTAD

Steinar Opstad (fød 1971 i Stokke i Vestfold) er ein norsk forfattar og ein av våre mest lovande lyrikarar. Han debuterte i 1996 med diktsamlinga Tavler og bud, som han fekk Tarjei Vesaas' debutantpris for. Dikta er sterkt ekspressive, med mange bibelallusjonar og forholdet til ein streng far som eit hovudmotiv. Han har seinare gjeve ut diktsamlingane Den alminnelige (1998), Analfabetisk (2000) Synsverk (2002) og Samle øksene inn for kvelden (2005). Det jeg synger om er enkelt (2007) er dikt i utvalg, Avhymninger (2009)

Han sto og bak Til Cecilie: Festskrift til Cecilie Løveid på 60-årsdagen. Antologi, frå 2011, Himmelretninger. Essays om dikt og diktning, (2012) og gav ut dktsamlinga
Å, høye dag i 2013.

I Sverige kom samlinga Den lyckligaste av alla ensamheter ut i 2012, gjennom eit samarbeid med poetkollega Marie Lundquist, som har oversatt og skrive etterord til et utval av hans dikt med fokus på hans seinare produksjon.

Opstad har, i tillegg til Vesaas' debutantpris, mottatt fleire litterære prisar.
STEINAR OPSTAD