RUTH ØRNHOLT

Ruth Ørnholt (fødd 1955) er fylkesbiblioteksjef i Hordaland. Ho er busett i Bergen.

Ruth Ørnholt har ei brei og allsidig yrkeskarriere. I 1981 var ho ferdig med utdanninga si ved Statens bibliotekskule. Etter den tid har ho hatt ulike stillingar, både i offentlege og private verksemder. I 1994 blei Ruth Ørnholt tilsett ved fylkesbiblioteket og har arbeidd u utlike stillingar før ho i 2002 vart fylkesbiblioteksjef.
RUTH ØRNHOLT