RANDI STORAAS

Randi Storaas er kulturvitar og filmskapar, og har laga ei rekkje audiovisuelle produksjonar for
museum og nasjonalparksenter, mellom anna produksjonen Industrieventyret for Norsk
Vasskraft- og Industristadmuseum (1994).

Tidligere program

RANDI STORAAS