RANDI NETLAND

Randi Neteland (f. 1982) er frå Narvik og bur for tida i Kristiansand. Neteland er språkforskar og arbeider i Industristadprosjektet ved Universitetet i Bergen. Neteland arbeider med ein doktorgrad om 
dialektutviklinga dei siste hundre åra i Sauda og Årdal.

Tidligere program

RANDI NETLAND