RAGNHILD MALFANG

Ragnhild Malfang (fødd 1975) er biblioteksjef i Sørum kommune.

Hausten 2016 kjem boka Les meg – håndbok i litteraturformidling, der ho er medforfattar. Ho er leiar av IBBY Norge – Barnebokforum, og bibliotekarar og lærarar har møtt henne som engasjert formidlar på  IBBY sine haustturnear. I tillegg har ho vore konsulent for barnebokmanus i forlag og skrive forfattarhefte for Biblioteksentralen.  
RAGNHILD MALFANG