ODDA MUSIKKLAG

Odda musikklag vart stifta i 1907 og har i dag om lag 30 aktive medlemer. Korpset har ei lang og stolt historie å sjå tilbake. Dei har prega by- og kulturlivet i Odda på mange område og ved mange anledningar. I tillegg til tradisjonelle speleoppdrag som 1. og 17. mai, held korpset fleire konsertar i løpet av eit år. Dei siste åra har dei òg deltatt i NM janitsjar i Trondheim. Musikklaget sin faste og dyktige dirigent er Petro Romanyshyn.
 

Tidligere program

ODDA MUSIKKLAG