LINDA SCHADE ANDERSEN

Linda Schade Andersen er spesialbibliotekar på Ullevål sykehus, og med kompetanse i metoden «shared reading» leiar ho lesegrupper for ulike type pasientar både ope i biblioteket og i lukka grupper.

 
 

Tidligere program

LINDA SCHADE ANDERSEN