LARS EIKEMO

Lars Eikemo (fødd 1967) er industriarbeidar ved Boliden Odda.
 
Han er i tillegg fiskar, altmulegmann, flåkjefta og eit ja-menneske. Han er kjend i heile lokalsamfunnet for alltid å delta i ulike dugnadar. Mange av desse i Blueslaget der han sit i styret, men og i dei fleste andre små og store prosjekt i både offentleg, organisasjonsmessig og privat regi. Vidare er han kjend som ein direktetalande person med ei unik evne til å løyse praktiske oppgåver. Dette  på dei mest kreative måtar.
 

Tidligere program

LARS EIKEMO