KRISTINE ØYVANG

Kristine Øyvang (født 1977) vaks opp i Kragerø og har budd i Odda i to år. Ho er utdanna innan journalistikk og samfunnsvitskaplege fag. Kristine har sansen for kreativ formidling og improvisasjon, gjennom dikt, fotografi, song, drama, teater og dans, og ynskjer at ho kan få bidra til at menneske får møte ein levande Gud.
 

Tidligere program

KRISTINE ØYVANG