JON OPEDAL HOVE

Jon Opedal Hove er norsklektor ved Fyllingsdalen videregående skole i Bergen. Han har skrive masteroppgåva Støy og stillheit: Ei lesing av Don DeLillo sin roman White Noise (2007). Han har vore med i redaksjonen i litteraturtidsskriftet Prosopopeia og publisert bokmeldingar i tidsskriftet Norsklæreren. I 2017 gav han ut boka Samtidslyrikk i klasserommet (LNUs skriftserie/ Fagbokforlaget) saman med Kjersti Solbu. 
 

Tidligere program

JON OPEDAL HOVE