ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

JON OPEDAL HOVE

Jon Opedal Hove er norsklektor ved Fyllingsdalen videregående skole i Bergen. Han har skrive masteroppgåva Støy og stillheit: Ei lesing av Don DeLillo sin roman White Noise (2007). Han har vore med i redaksjonen i litteraturtidsskriftet Prosopopeia og publisert bokmeldingar i tidsskriftet Norsklæreren. I 2017 gav han ut boka Samtidslyrikk i klasserommet (LNUs skriftserie/ Fagbokforlaget) saman med Kjersti Solbu. 
 
Jon%20Hove%5B224%5D