ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

INGA MARTE THORKILDSEN

 
Inga Marte Thorkildsen (fødd 1974 i Oslo) er ein norsk politikar og cand. mag.
 
Thorkildsen var stortingsrepresentant for Vestfold 2001-13, og nestleiar i SV frå 2012.
Ho var Barne-, likestillings- og inkluderingsminister i den raud-grøne regjeringa 2012-13.

Ho er no knytt til  kompetansenettverket Barns Beste og jobbar i den ideelle stiftinga  Forandringsfabrikken.
Våren 2015 gav ho ut boka Du ser det ikke før du tror det, eit konstruktivt kampskrift for barns rettigheter.
Ho skriv om vald mot barn og om barna sine rettigheiter.
 
IngaMarteTHorkildsen_ekstrastort