INGA MARTE THORKILDSEN

 
Inga Marte Thorkildsen (fødd 1974 i Oslo) er ein norsk politikar og cand. mag.
 
Thorkildsen var stortingsrepresentant for Vestfold 2001-13, og nestleiar i SV frå 2012.
Ho var Barne-, likestillings- og inkluderingsminister i den raud-grøne regjeringa 2012-13.

Ho er no knytt til  kompetansenettverket Barns Beste og jobbar i den ideelle stiftinga  Forandringsfabrikken.
Våren 2015 gav ho ut boka Du ser det ikke før du tror det, eit konstruktivt kampskrift for barns rettigheter.
Ho skriv om vald mot barn og om barna sine rettigheiter.
 

Tidligere program

INGA MARTE THORKILDSEN