HIKARI OGURO

Hikari Oguro er ein 25 år gamal arkitekt frå Tokyo. I 2018 skulle ho gjere masteroppgåva si på “Tokyo national university of fine arts and music”, og hadde lyst å studera arkitektur i eit miljø og i eit lokalsamfunn som var 100% ukjend for ho. Heldigvis for oss, falt valet på Odda og Smelteverkstomta. Prosjetet fekk stor merksemd og anarkjenning i Japan. Under litteratursymposiet kjem ho tilbake til Odda for å vise dei imponerande modellane, sendt i båt frå Tokyo. 
HIKARI OGURO