HELENE SEIM

Helene Seim har sidan januar 2017 vore administrerande direktør ved Boliden Odda, der ho tidlegare var produksjonssjef.

Tidligere program

HELENE SEIM