GUNHILD J. ECKLUND

Gunhild J. Ecklund er utdanna dr.oecon. og økonomisk historikar. I perioden 1999–2012 var ho tilsett som forskar ved Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI, der ho arbeida særskilt med økonomisk politikk, sentralbankpolitikk og bank- og finansmarknadar i historisk perspektiv.
Sidan 2013 har Ecklund jobba som sjølvstendig forfattar og formidlar. Ho er også engasjert som fagrådgivar i samband med utviklinga av et nytt interaktivt læringssenter for Norges Bank. Ecklund er opptatt av å formidle fagstoff til eit breitt publikum og er særleg interessert i å gje barn og unge meir kunnskap om historie og økonomi. Gunhild J. Ecklund har skrevet boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger som kom ut i 2015, og har eigen blogg om økonomi retta mot barn og unge: www.hvaerøkonomi.no.
 

Tidligere program

GUNHILD J. ECKLUND