GEORG ARNESTAD

Georg Arnestad (født 1948 på Rygg i Gloppen kommune) er seniorrådgivar/kulturforskar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.  Han har han vore avdelingsdirektør for forskning og utvikling (Fou) ved HiSF.

Arnestad har jobba som redaktør, sakprosaforfatter og kulturforsker og er ei markant stemme i den offentlege kulturdebatten. Han har publisert ei rad forskingsrapportar og fagartiklar om kulturelle emne. Han har vore styreleiar for Sogndal Kulturhus AS.

Tidligere program

GEORG ARNESTAD