ESPEN INGEBRIGTSEN

Espen Ingebrigtsen (fødd 1981) er phd. i tysk litteraturvitskap frå Universitetet i Bergen. Avhandlinga hans handlar om forfattaren W. G. Sebald si sjangerblanding, der fiktive og dokumentariske element inngår i ein etisk refleksjon over framstillinga av historiske lidingar. 
 
Ingebrigtsen bur i Bergen og er omsettar av ei rekke bøker frå tysk. Doktoravhandlinga Bisse ins Sacktuch. Zur mehrfachkodierten Intertextualität bei W. G. Sebald er given ut av Aisthesis Verlag, Bielefeld (2016).
 
 
 

Tidligere program

ESPEN INGEBRIGTSEN