EIRIK VASSENDEN

Eirik Vassenden (født 1971) er professor i norsk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Bergen. Han har publisert ei lang rekke artiklar og essays om både eldre og nyare litteratur, og har mellom anna gitt ut Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen (2004), Skapelsens problem. Lesninger i Olav Nygards lyrikk (2007) og Lyrikk. En håndbok (2007/2011, sammen med Jørgen Sejersted). Han har i ei årrekke vore aktiv som litteraturkritikar, og er for tida medredaktør av Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Vassenden er aktuell med boka Norsk vitalisme om litteratur,ideologi og livsdyrking 1890–1940

 


 

EIRIK VASSENDEN