DAG SKARSTEIN

Dag Skarstein (fødd 1971) er oppvokst på Lofthus.Han er høgskulelektor ved Høgskolen i Oslo og Akserhus. Aktuell med PhD-avhandlinga Meningsdannelse og diversitet - En didaktisk undersøkelse av elevers lesninger av norskfagets litterære tekster.

Tidligere program

DAG SKARSTEIN