AUDUN LINDHOLM

Audun Lindholm (f.1980)  er ansvarlig redaktør i Vagant. Saman med Paal Bjelke Andersen har han redigert Audiatur – Katalog for ny poesi 2005 og 2007, og saman med Susanne Christensen antologien Borders på det amerikanske forlaget Chain (2008). Lindholm driv også mikroforlaget Gasspedal, og han har utgitt ei rekke fanziner. Dei mest langvarige er litteraturfanzinene Journal Ka (syv utgaåver, 1997-1999) og Grønn Kylling.  

AUDUN LINDHOLM