ARNE OLAV NYGARD

Arne Olav Nygard er universitetslektor ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Han er tilknytt ei forskargruppe i ferdigheitsutøving og held på med
ein doktorgrad i digital tekstkultur.

Tidligere program

ARNE OLAV NYGARD