ANNE DRAGESET


Anne Drageset (født 1981 i Bergen)  er arkeolog og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider med et prosjekt om jernalderens gravminner og begravelsesritualer i Hardangerregionen.
Drageset har i mange år drevet arkeologisk feltarbeid, både i Norge og i utlandet. I forbindelse med sitt doktorgradsprosjekt har hun gravd ut gravminner fra vikingtid og eldre jernalder på det store Hereidgravfeltet i Eidfjord. Drageset har publisert fagartikler i norske og internasjonale tidsskrifter og antologier.
 


 
ANNE DRAGESET