ANDREAS SELLIAAS

Andreas Selliaas har vore sportsbloggar sidan 2007 og er ein av Norges fremste ekspertar på sport og politikk.
 
Han er flittig brukt som ekspertkommentator i tv, radio og aviser. Sellias har bakgrunn som forskar i internasjonal politikk, journalist, kommunikasjonsrådgjevar og har jobba som spesialrådgjevar i Idrettsforbundet. Han er ein flittig brukt foredragshaldar om lyse og mørke sider i norsk og internasjonal idrett og jobbar no som freelancer.
 

Tidligere program

ANDREAS SELLIAAS