Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

Ny plan for Littsymp 2020

Litteratursymposiet tilpassar tema og omfang som følge av korona.  

Tema for Litteratursymposiet i Odda 2020 skulle vore ATTRÅ. Vi var godt i gang med programarbeidet, men så kom mars og korona trefte oss. Verda slik vi trudde vi kjende den, endra seg. I skrivande stund veit ingen kva som skjer i oktober, men vi kjenner oss sikre på at det ikkje kjem til å bli mogleg å arrangere litteratursymposium i Odda slik vi pleier, med 100 inviterte deltakarar, mange tilreisande gjester og fullt Lindehus. Vi jobbar difor med ein alternativ festival i år, over færre dagar, med færre program og færre tilreisande.

Å planlegge for ein festival i eit slik landskap, er ikkje berre enkelt. Som haustfestival har vi likevel tid og moglegheit til å tilpasse oss det nye livet. Vi programmerer no for dagens situasjon, og ser for oss at vi kan legge til faktorar etter kvart som vi får lov, og tilsvarande ta vekk program om det kjem ytterlegare restriksjonar. 

Jubileumstema
Attrå er slikt eit deilig tema at vi sparer det til vi igjen kan ta på kvarandre og vere nær.

Litteratursymposiet i Odda feirar 15-årsjubileum i år. "Hva er det med Odda, dette nitriste stedet innerst i Sørfjorden, knuget av høye fjell, som er i stand til å få frem slike dyktige forfattere?" Dette spørsmålet stilte Arvid Bryne i Dagbladet hausten 2001, og frå det vaks arrangementet "Ka e det med Odda ?" fr­­am. Noko var det: sidan 2005 har Litteratursymposiet i Odda vore eit massivt litterært gilde. Etter ein mjuk start med seks namn på plakaten første året, har symposiet utvikla seg til å bli ein av landets største og mest særprega litteraturfestivalar.

2020-versjonen av symposiet blir ein jubileumsfestival, med alle dei fine tema vi har hatt opp gjennom åra som omdreiingspunkt for programmeringa: 
 • Frå industrikultur til kulturindustri (2005)
 • Politisk litteratur (2006)
 • Kjærleik (2007)
 • Litteraturen i musikken (2008)  
 • Litterære bilete (2009)  
 • Smuss (2010)
 • Bråk (2011)
 • Fengsla (2012)
 • Unorsk  (2013)  
 • Kompis (2014) 
 • Heim (2015) 
 • Hjelp (2016) 
 • Kapital (2017)  
 • Løgn (2018) 
 • Døden (2019)
Programinfo kjem utover våren/ sommaren/ hausten. 

p.s. Forfattarlista i venstre meny er lista over deltakarar i 2019.
Vi oppdaterer straks byrået er tilbake frå korona-permisjon.  
< Tilbake