SENTRALBADET LITTERATURHUS

sentralbadet til julFoto: Marina Sorohan

I det gamle garderobeanlegget til smelteverket finn du Oddas eige litteraturhus. Det ligg sentralt plassert i porten på smelteverkstomta, mellom Lindehuset og Smelt cafe. Her er det daglege opplesingar, bokpratar og samtalar kvar dag under symposiet, og av og til ellers. Bokhandel, kafé og bar under symposiet.
Program
SYMPOSIESEMINARET
UTSTILLINGSOPNING: Unni Askeland
EIT KUNSTNARLIV
DEN NYE VINEN
MINNE, SANNING OG SKRIVING
SENTRALBAR
LITTERÆR LUNSJ - Madame Bovary
MARGUERITE DURAS
RESPONSMANI OG VEGEN TIL WOMEN'S MARCH
KRITISK KVARTETT
LITTERÆR LUNSJ - Fiksjonens død?
SENTRALBADET POESI
SJÅ PÅ MEG
RESPONSKURS
MANN 2018
DIC-LIT Diktatoren som forfattar (og omvendt)
FAKTA OG FIKSJON
TRUMPS AMERIKA
DETEKTIMEN
SENTRALBAR
LØGNHALS
MØT LENA ANDERSSON


Katalog 2018

 

Katalog 2018