LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

H. L. PHOENIX
H. L. PHOENIX
AKSEL ØVREÅS RØED
AKSEL ØVREÅS RØED
ALEXANDER GRIEG
ALEXANDER GRIEG
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANNE KYOUNG SOOK ØFSTI
ANNE KYOUNG SOOK ØFSTI
ANNLAUG BØRSHEIM
ANNLAUG BØRSHEIM
ARNE TORGET
ARNE TORGET
AUDUN WAAGE
AUDUN WAAGE
BENDIK BAKSAAS
BENDIK BAKSAAS
BERNT BUCHER-JOHANNESSEN
BERNT BUCHER-JOHANNESSEN
BJØRN HATTERUD
BJØRN HATTERUD
BRUDINI
BRUDINI
BRYNJULF JUNG TJØNN
BRYNJULF JUNG TJØNN
CAMILLA AASEN
CAMILLA AASEN
CAROLINE UGELSTAD ELNÆS
CAROLINE UGELSTAD ELNÆS
CECILIE LØVEID
CECILIE LØVEID
DUC MAI-THE
DUC MAI-THE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FIN SERCK-HANSEN
FIN SERCK-HANSEN
FLU HARTBERG
FLU HARTBERG
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
HÅKON OPDAL
HÅKON OPDAL
IDA HEGAZI HØYER
IDA HEGAZI HØYER
INGRI LØKHOLM RAMBERG
INGRI LØKHOLM RAMBERG
JOHN ERIK RILEY
JOHN ERIK RILEY
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KARL YSTANES
KARL YSTANES
KJERSTI MJØR
KJERSTI MJØR
KJETIL VIKENE
KJETIL VIKENE
KNUT NÆRUM
KNUT NÆRUM
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MOLLY ØXNEVAD
MOLLY ØXNEVAD
MORTEN LANGELAND
MORTEN LANGELAND
ODIN STAVELAND
ODIN STAVELAND
OLAUG NILSSEN
OLAUG NILSSEN
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PRIYA BAINS
PRIYA BAINS
RANDI FUGLEHAUG
RANDI FUGLEHAUG
ROBIN VAN DE WALLE
ROBIN VAN DE WALLE
RUNE SOLBERG
RUNE SOLBERG
RUTH LILLEGRAVEN
RUTH LILLEGRAVEN
SIGURD STEINKOPF
SIGURD STEINKOPF
SIVERT NESBØ
SIVERT NESBØ
SVEN BISGAARD SUNDET
SVEN BISGAARD SUNDET
THIERRY ALEXANDRE
THIERRY ALEXANDRE
TINASHE WILLIAMSON
TINASHE WILLIAMSON
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
TORMOD HAUGLAND
TORMOD HAUGLAND
TOVE NILSEN
TOVE NILSEN
VILDE TUV
VILDE TUV
ØYVIND KVALNES
ØYVIND KVALNES

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Tema for 2022

Tema for Litteratursymposiet i Odda 2022 er A4! 

Det Norske Akademis ordbok definerer A4 på to måtar: Anten som eit papirark på 210 x 297 millimeter, altså standardstørrelsen på ei utskrift eller eit offentleg dokument, eller i overført betydning, som «uspennende» eller «konvensjonell». 

A4 er i utgangspunktet det perfekte format som ingen andre format kan måle seg med. Berre A-formatet har den egenskapen at dersom du brettar eit A-format så får du det neste A-formatet som er identisk, berre halvparten så stort. Trass sine ideelle eigenskapar: Det er noko klamt over ordet A4, noko trangt og kvelande, uinspirerande og grått. Kven vil eigentleg leve i ein boks, når ein kan vere spesiell?
«Det finst ingenting verre i livet enn å vere heilt ordinær», seier den unge, aspirerande fotomodellen Angela i kultfilmen «American Beauty» (2000). Sitatet fangar kanskje mentaliteten som har prega ungdomskulturen dei siste tiåra, ja, heilt sidan kjendiskultur for alvor vart eit fenomen i takt med film og TV: Den store draumen om å bli ei stjerne. I vår tid har grensene mellom det vanlege og det ekstraordinære blitt meir flytande, når kven som helst kan ha flaks og slå igjennom på internettmedium som Instagram og Tiktok. 
Men dei fleste av oss endar trass alt med ganske uspektakulære liv, der vi verken vinn OL-gull eller ein Oscar. Liva våre følger typisk same mønster: utdanning eller læretid, ein heilt OK jobb, etablert forhold, barn, kanskje ei skilsmisse, ei roleg pensjonisttid. Det er kvardagar det er flest av, har vi erfart etter nokre år på jorda. Må eit A4-liv være uinspirerande? Kva er det vakre og meiningsfulle i det nære og kvardagslege? Kan litteraturen hjelpe oss å få auge på det, den som har gitt alt frå trillebåra i hagen til katten på tunet noko poetisk og storslått?

Parallelt med ekshibisjonisme og store draumar, finst eit anna trekk ved oss menneske som er minst like sterkt: behovet for å vere ein del av flokken, for å bli godtatt og akseptert av samfunnet. Frå mennesket først opna augo har vi vore heilt avhengige av kvarandre for å overleve, vi treng nettverk og lokalsamfunn. Det blir ofte sagt at i Norge, dette vesle, gjennomsiktige samfunnet, er det vanskeleg å bli inkludert for den som er annleis, til dømes om ein tilhøyrer ein etnisk eller seksuell minoritet. Det er OK å skilje seg ut, men ikkje for mykje, ikkje for konfronterande, og ikkje på feil vis.

Kor breiddt definerer vi den nasjonale fellesskapen, og kor opne er vi for andre typar samliv og familiefellesskap? Har rammene for kva som er normalen endra seg den siste tida?
< Tilbake