ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

SVEIN IVAR ANGELL

Svein Ivar Angell (fødd 1967, frå Odda) er historikar, dr. art. og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen/forskar ved Uni Research Rokkansenteret.

Angell har arbeidd med ei rad historiske emne og gjeve ut ei rekkje artiklar og bøker. Desse omfattar mellom anna arbeid om nasjonalisme og nasjonal identitet, ressursforvaltning, lokal- og regionshistorie og bruk av historie.  Han var mellom anna medforfattar på verket "Hardanger - ei regionshistorie".

Dei siste arbeida hans handlar om korleis Noreg har vorte promotert overfor omverda i etterkrigstida.
 
Svein%20Ivar%20Angell%20%20foto%20Leif%20Skaar