ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

ODDA MUSIKKLAG

Odda musikklag vart stifta i 1907 og har i dag om lag 30 aktive medlemer. Korpset har ei lang og stolt historie å sjå tilbake. Dei har prega by- og kulturlivet i Odda på mange område og ved mange anledningar. I tillegg til tradisjonelle speleoppdrag som 1. og 17. mai, held korpset fleire konsertar i løpet av eit år. Dei siste åra har dei òg deltatt i NM janitsjar i Trondheim. Musikklaget sin faste og dyktige dirigent er Petro Romanyshyn.
 
Odda%20musikklag